אנא בקראנו

  • Recording #: 397
  • Page: SYK053
  • Hazzan Name: Yosef Bichachi
  • City: Istanbul
  • Congregation: Shaar Hashamayim (Mexico City)
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Yom Kippur
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
397 SYK053   Yosef Bichachi   Istanbul Shaar Hashamayim (Mexico City) Sephardic Yom Kippur
  1. אנא בקראנו

(1 Page)