אל הר בת ציון

  • Recording #: 24
  • Page: M048
  • Makam: Huseyni
  • Hazzan Name: Yaakov Kohen
  • Application: Maftirim
  • City: Istanbul
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Shabbat
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
24 M048 Huseyni Yaakov Kohen Maftirim Istanbul   Sephardic Shabbat
  1. אל הר בת ציון

(1 Page)