איכה 1

  • Recording #: 349
  • Page: ASV120
  • Hazzan Name: Hayim Afya
  • City: Istanbul
  • Congregation: Shaar Hashamayim (Mexico City)
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Tisha B'Av
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
349 ASV120   Hayim Afya   Istanbul Shaar Hashamayim (Mexico City) Sephardic Tisha B'Av
  1. איכה 1

(3 Pages)