חצי קדיש

  • Recording #: 472
  • Page: ZY176
  • Makam: Nihavend
  • Hazzan Name: Refael Abuav
  • City: Istanbul
  • Congregation: Shaar Hashamayim (Mexico City)
  • Roots: Sephardic
  • Prayer Cycle: Shabbat
# Page Makam Hazzan Name Commentary Application City Congregation Roots Prayer Cycle
472 ZY176 Nihavend Refael Abuav   Istanbul Shaar Hashamayim (Mexico City) Sephardic Shabbat
  1. חצי קדיש

(1 Page)